Sunday, April 20, 2014 - 2:18 -  Vietnam (GMT+7)

Bánh hình con vật

Giám đốc Trâu về làng

Giám đốc Trâu về làng

Giá bán : 200,000 VNĐ

order

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác

 


Bánh Gato sự kiện

 

Bánh Cupcake

Quảng cáo

BÁNH LƯỠI MÈO

THẠCH TRÁI CÂY TƯƠI

BÁNH SU KEM

BÁNH GỐI: 10,000đ/c(Bán ít nhất 20c)

BÁNH BỘT LỌC: 4.500đ/c(Bán ít nhất 50c)

BÁNH QUY BƠ HÌNH NGỘ NGHĨNH

BANH NUONG BANH DEO