Saturday, October 10, 2015 - 0:38 -  Vietnam (GMT+7)

Bánh hình con vật

Giám đốc Trâu về làng

Giám đốc Trâu về làng

Giá bán : 200,000 VNĐ

order

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác

 


Bánh Gato sự kiện

 

Bánh Cupcake

Quảng cáo

Bánh nướng-bánh dẻo con vật: 12k/c

 

170k/ 10 cup

Bánh nướng - Bánh dẻo: 40k/250gr